Hoewel wij onze uiterste best doen om de hoge kwaliteit van alle behandelingen te waarborgen, kan het gebeuren dat je toch ergens ontevreden over bent. Graag nodigen wij je dan uit om contact met ons op te nemen om samen te kijken naar een passende oplossing.

Bemiddeling

Als lid van de NVH krijgt Huidtherapie van As, bij een klacht, ondersteuning van de verplichte klachtenfunctionaris en is aangesloten bij een geschillenregeling. Wanneer het niet lukt om een klacht met de praktijk op te lossen, kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris kosteloos worden ingeschakeld om te bemiddelen en te helpen bij het vinden van een goede oplossing. Dit kan door contact op te nemen met het secretariaat van de NVH.

Klachtencommissie

Wanneer ook een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat oplevert kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort.


Wet Bescherming Persoonsgegevens & Algemene voorwaarden Huidtherapie van As

Wij gaan vertrouwelijk om met de patiëntengegevens. Het patiëntendossier is veilig opgeslagen in een beveiligd systeem afgestemd op de huidtherapeutische praktijk. Hierdoor kan deze informatie niet verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. 

De gegevens kunnen wel gebruikt worden voor statistiek, kwaliteitsverbetering en ondersteuning van de bedrijfsvoering.