Tijdens de intake wordt er aan de hand van een medische vragenlijst gekeken welke behandelingen en voor jou huid mogelijk zijn. Bij de behandeling van de bestraalde huid is het uitgangspunt zo snel mogelijk herstel van de huidbarrièrefunctie. We gaan samen de oorzaak van deze disbalans aanpakken. Dit kan met speciale verbandmiddelen, pleisters en crème’s.

Als de huidbarrière goed is hersteld gaan we nu de behandeling aanpassen op het soepel maken en houden van de huid en littekens. Met speciale massagegrepen, zoals manuele lymfdrainage, littekenbehandeling of fasciale therapie, versoepelt de bestraalde huid.

Indien nodig zullen speciale drukpelotten ingezet worden. Hierdoor kunnen de daaringelegen lymfvaten beter functioneren en bewegingsbeperkingen verminderen.

De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering en vallen daarmee onder het eigen risico.